สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี: 17.405970, 102.769117