การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 1: 17.449659, 102.790151