สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี: 17.405198, 102.787423