สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี: 17.316375, 102.847245