สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี: 17.346685, 102.676436