ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาอุดรธานี: 17.367632, 102.863681