ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี: 17.359053, 102.816574