ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 9: 17.415306, 102.766327