สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: 17.407360, 102.790417