ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี: 17.415171, 102.787482