สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี: 17.405858, 102.769112